facebook sigla Liceului

ADMITERE 2018

ETAPA a II-a

Locuri libere: 3
* 1 loc - Instrumentele orchestrei simfonice + pian;
* 1 loc - Canto clasic;
* 1 loc - Canto tradiţional (muzică populară).

PROBELE DE APTITUDINI

Inscrierea candidatilor:
* 3.09.2018 - Secretariatul liceului
Desfasurarea probelor:
* 4.09.2018 - ora 10.00 - RECITAL
* 5.09.2018 - orele 9.00 - 11.00 - T.S.D.
ETAPA I

Elevii admişi în clasa a IX-a la Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" - Braşov
(aici).
Ierarhia elevilor Liceului Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" - Braşov la nivel judeţean
(aici).
Contestatiile se depun azi, 22.05.2018, intre orele 10:00 - 12:00.
Rezultatele probelor de aptitudini.
Graficul ADMITERII în CLASA a IX-a
la
Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" - Braşov  10 - 31 mai 2018
 • Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea metodologiei de admitere şi a planului de şcolarizare;

 • 10 - 11 mai 2018
 • Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care participă la probele de aptitudini;

 • 14 - 15 mai 2018
 • Înscrierea pentru probele de aptitudini;

 • 16 - 18 mai 2018
 • Desfăşurarea probelor de aptitudini;

 • 22 mai 2018
 • Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Graficul DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI
la
Liceul Vocational de Muzică "Tudor Ciortea" - Braşov  Miercuri, 16 mai 2018, de la ora 1000

  INSTRUMENTE
 • Proba  I: Probă de instrument (game, studii)
 • Proba II: Recital instrumental
 • 1200 - 1600   PIAN sala 8
  1000 - 1400   SUFLĂTORI, PERCUŢIE, INSTRUMENTE POPULARE   sala 31 (Percutie)
  1000 - 1400   VIOARĂ, CORZI GRAVE, CHITARĂ   sala festivă


  STUDII TEORETICE
 • Proba III: Interpretare instrumentală sau vocală
  • În funcţie de opţiune - una din sălile 8 sau festivă

  CANTO
 • Proba  I: Testarea calităţilor vocale prin intonare după auz a unor fragmente muzicale
 • Proba II: Recital vocal - cu sau fără acompaniament
  • o piesă la alegerea comisiei dintre piesele candidatului
  • două piese la alegerea candidatului
  • 1400 - 1600   CANTO               sala festivă

  Joi, 17 mai 2018, de la ora 900

  INSTRUMENTE orele 1100 - 1400
 • Proba III: 
 •  a. Auz melodic   sala 4
   b. Solfegiu la prima vedere  
 • Proba III: 
 •   Dicteu melodic orele 900 - 1100
 • Pian, vioară
 • sala 4
 • Corzi grave, suflători
 • sala 45

  Vineri, 18 mai 2018, de la ora 1000

  STUDII TEORETICE orele 1200 - 1400
 • Proba I: 
 •  a. Auz melodic şi auz armonic   sala 4
   b. Solfegiu la prima vedere  
 • Proba II: 
 •   Dicteu melodic orele 1000 - 1200
  sala 4

  CANTO orele 1200 - 1400
 • Proba III: 
 •   CANTO   sala 4
   Proba de aptitudini specifice:  
      auz, ritm, teorie muzicală  
ORDIN MEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018 - 2019.(aici!)

ANEXA nr. 3 - PROBELE DE APTITUDINI (aici!)