facebook sigla LiceuluiÎnscrierea în învăţământul primar
an şcolar 2016 - 2017

Repartizarea pe instrumente a elevilor admisi in Clasa I

   

Regulament de admitere în Clasa I


Art.1. În Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov înscrierea în clasa I se realizeaza în baza admiterii la examenul de testare a aptitudinilor muzicale.

Art.2. Numărul de locuri este distribuit după cum urmează:
      - 50 de locuri învăţmânt integrat de artă - specializarea muzică;
      - 4 de locuri învăţmânt suplimentar de artă - specializarea muzică.

Art.3. Instrumentele care pot fi studiate începând cu clasa I sunt:
Pian, Vioară, Violoncel, Chitară, Blockflote.

Art.4. Distribuţia numărului de locuri pe instrumente este următoarea:
       PIAN: 24 locuri
       VIOARĂ: 14 locuri
       VIOLONCEL: 2 locuri
       CHITARĂ: 4 locuri
       BLOCKFLOTE: 6 locuri

Art.5. Se consideră admişi elevii care obţin minim 60 de puncte la examenul de testare a aptitudinilor muzicale.

Art.6. Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Art.7. Repartizarea elevilor la instrumentele care pot fi studiate începând cu clasa I se va face de către Comisia de organizare şi desfăşurare a testării aptitudinilor muzicale ţinând cont de:
       a. Punctajul obţinut la testare
       b. Numărul de locuri distribuit fiecărui instrument.

Art.8. Examenul de testare a aptitudinilor muzicale va avea loc după următorul program:

       Luni, 30 mai 2016, ora 16, pentru elevii Claselor Pregătitoare care funcţionează în cadrul altor Unităţi de învăţământ preuniversitar.

Art.9. Examenul de testare a aptitudinilor muzicale constă în:
       a. Proba de auz muzical. Elevul este rugat să intoneze un număr de 10 sunete izolate şi 10 intervale muzicale ascendente şi descendente dictate la pian de comisie.
       b. Proba de ritm muzical. Elevul este rugat să reproducă prin bătăi din palme 5 fragmente ritmice scurte şi 2 fragmente ritmice lungi propuse de comisie.
       c. Proba de memorie muzicală. Elevul este rugat să reproducă vocal 5 fragmente melodico - ritmice scurte şi 3 fragmente melodico - ritmice lungi dictate la pian de comisie.
       d. Proba de interpretare. Elevul interpretează integral un cântec învăţat de acasă, fără a fi întrerupt de comisie.

Art.10. Comisia poate dialoga cu elevul pe următoarele teme:
       - datele de identitate ale elevului (nume, vârstă)
       - motivaţia alegerii muzicii ca obiect de studiu în cadrul liceului
       - descrierea cerinţelor examenului de testare a aptitudunilor muzicale.

Art.11. Lista elevilor admişi va fi afişată la avizierul şi pe site-ul liceului începând cu data de marti, 31 mai 2016, ora 14.

Art.12. Lista elevilor respinşi nu va fi publicată, părinţii pot solicita personal secretaria- tului rezultatul testării.

Art.13. Examenul de testare a aptitudinilor muzicale constituie probă practică. În consecinţă contestaţiile nu sunt admise.Admisi ETAPA I + ETAPA II - clasa pregătitoare 2016


Metodologia de înscriere în învăţământul primar în anul şcolar 2016 - 2017
Metodologie

Calendarul înscrierii în învăţământul primar în anul şcolar 2016 - 2017
Calendar

Centrele de evaluare psihosomatică a preşcolarilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I an şcolar 2016-2017
Centre de evaluare!NOUTĂŢI

    "ZIUA PORŢILOR DESCHISE"
     se va desfăşura în data de 24.02.2016 între orele 9 - 12.


    În zilele de 25.02.2016 , respectiv 26.02.2016 între orele 16.00 - 18.00 se vor organiza testările aptitudinilor muzicale ale copiilor:
    - interpretarea unui cântec;
    - reproducerea unui fragment ritmic dat;
    - reproducerea unui fragment melodic dat.


!În atenţia părinţilor

    Disciplinele şcolare specifice clasei pregătitoare sunt prevăzute în planul cadru în vigoare.
    Educaţia muzicală se va desfăşura sub conducerea doamnei învăţătoare în cadrul orelor de "Muzică şi mişcare".
    Pregătirea muzicală de specialitate (studiul instrumentului ales şi al teoriei muzicale) va începe din clasa I.